شناسایی هوشمند مشکلات

آموزش اصلاح شناسه دوم دستگاه در سامانه همتا

 

در صورتیکه دستگاه کاربر دارای دو اسلات (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) است و یکی از شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است های دستگاه با شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است ثبت شده در سامانه همتا مطابقت نداشته باشد، میتوان نسبت به اصلاح شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دستگاه از طریق ثبت تیکت در کارتابل خود اقدام کرد. لازم بذکر است این مشکل ناشی از اشتباه وارد کردن اطلاعات در سامانه همتا توسط شرکت واردکننده یا فرد درخواست دهنده ثبت مسافری است و سامانه همتا جهت تسریع در رفع حل این مشکل اقدام به راه‌اندازی سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل، نموده است.

جهت ثبت درخواست دقت کنید که درخواست دهنده حتماً باید در سامانه همتا مالک دستگاه باشد و شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است های دستگاه را در قسمت مدیریت دستگاهها مشاهده کند. مراحل ثبت تیکت بصورت زیر می‌باشد:

مرحله یک:

پس از ورود به کارتابل خود از طریق آدرس hamta.ntsw.ir، از منوی سمت راست گزینه ثبت و پیگیری مشکلات را انتخاب نمایید.

 

مرحله دو:

در صفحه باز شده از قسمت بالای صفحه گزینه ایجاد را انتخاب نمایید.

 

مرحله سه:

در این صفحه در قسمت "موضوع مشکل را انتخب نمایید" گزینه شناسه دستگاه (imei) من با شناسه دستگاه ثبت شده در همتا تطابق ندارد را انتخاب نمایید.

 

مرحله چهار:

سپس با مطالعه دقیق راهنما بر روی گزینه "مرحله بعد" کلیک نمایید.

 

مرحله پنج:

در این مرحله ابتدا #06#* را بر روی دستگاه خود شماره‌‌گیری کنید تا شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است های دستگاه خود را مشاهده نمایید. در صفحه باز شده در قسمت "IMEI درست دستگاه (شماره گيری #06#*)" شناسه اول دستگاه خود را وارد نمایید.

همچنین در قسمت "IMEI ثبت شده در همتا" می‌بایست شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است هایی که در سامانه همتا ثبت شده است را وارد نمایید.

توجه: بمنظور اطلاع از شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است هایی که در سامانه همتا ثبت شده است، از منوی سمت راست گزینه "مدیریت دستگاه‌‌ها" را انتخاب و شناسه‌‌های ثبت شده در سامانه همتا را مشاهده نمایید.

همچنین در قمست "شرح درخواست" مشکل خود را بطور کامل شرح نمایید.

ضرورت ورود هر دو شناسه (IMEI) دستگاه

در تمامی قسمت‌ها، پس از وارد نمودن شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است اول، کادری برای ورود شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم به صورت خودکار توسط سامانه همتا فعال می‌شود که لازم است شناسه(IMEI)شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم نیز در این کادر وارد شود.

 

مرحله شش:

پس از ثبت درخواست ممکن است با پیغام‌های زیر از سمت "کارشناس لایه صفر" مواجه شوید. راهنمای رفع مشکلات احتمالی درخواست در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نظر کارشناس لایه صفر همتا  نحوه رفع مشکل
1

درخواست شما بررسی و تایید گردید

درخواست شما تایید شده و شناسه‌ها در سامانه همتا اصلاح گردیده‌اند.

 2

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (شناسه دستگاه (IMEI)متعلق به شما نمی‌باشد)

با توجه به اینکه کاربر درخواست دهنده مالک دستگاه اعلام شده نیست، درخواست رد شده است. می‌بایست به کارتابل مالک دستگاه مراجعه کنید و درخواست را از طریق آن کارتابل ارسال نمایید.

 3 درخواست شما بررسی و رد گردیده است (ابتدا سیم کارت خود را بر روی همه اسلات‌ها تک به تک قرار داده و دستگاه را روشن نموده و مدتی تامل نمایید، سپس مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید)

جهت رفع این مشکل، سیمکارت کاربر درخواست دهنده می‌بایست بر روی هر دو اسلات (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) دستگاه به صورت جداگانه قرار گیرد و در شبکه روشن شود. جهت اطمینان پس از هر بار روشن کردن دستگاه یک تماس حاصل نمایید.

پس از آنکه سیمکارت مالک کارتابل بر روی هر دو اسلات  (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) قرار گرفت و روشن شد مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

 4

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (شناسه دستگاه (IMEI) قانونی نیست و در شبکه تلفن همراه سرویس نخواهد گرفت)

دستگاهی که برای آن درخواست ثبت شده است قانونی نیست و امکان ارسال درخواست وجود ندارد.

 5

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (امکان رفع مشکل وجود ندارد، شناسه مقصد تحت مالکیت شخصی دیگر می‌باشد)

جهت رفع این مشکل با وارد کننده دستگاه تماس حاصل و در صورتیکه در استعلام اصالت همتا نام واردکننده وجود ندارد، به فروشنده مراجعه نمایید.

 6

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (امکان ثبت درخواست به دلیل رویت شدن شناسه ناصحیح وجود ندارد)

جهت رفع این مشکل با وارد کننده دستگاه تماس حاصل و در صورتیکه در استعلام اصالت همتا نام واردکننده وجود ندارد، به فروشنده مراجعه نمایید.

 7

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (تنها اجازه اصلاح جزئی شناسه‌ها موجود است، در صورتی دستگاه تعمیر گردیده و کلیه شناسه‌های آن به صورت کامل تغییر نموده است در بخش ثبت تعمیری سایت همتا درخواست خود را جهت بررسی کارشناس مربوطه ثبت نمایید)

اطلاعات ورودی را دوباره بررسی نمایید و در صورتیکه نسبت به صحت اطلاعات ورودی اطمینان دارید جهت رفع مشکل خود با وارد کننده دستگاه تماس حاصل نمایید (دستگاه شما دارای مشکل ثبت شناسه دوم اشتباه نمی‌باشد).

 8

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (این دستگاه پیش ازاین برای همین شماره تلفن فعال شده است)

اطلاعات بصورت اشتباه وارد شده است. نسبت به ثبت دوباره درخواست با اطلاعات صحیح اقدام نمایید.

با راهنمایی‌های فوق مشکل من حل نشد

در صورتیکه ضمن اجرای درخواست مطابق با راهنمای فوق مشکل شما همچنان مرتفع نگردید می‌بایست با شرکت واردکننده یا گارانتی کننده دستگاه تماس حاصل نمایید. در صورتیکه در استعلام اصالت همتا نام واردکننده وجود ندارد، به فروشنده مراجعه نمایید.

 

مشاهده سوالات متداولمشاهده پیامک های هشدارمشاهده تمامی آموزش هامشاهده اخبار و اطلاعیه ها


نظری بنویسید...
شما به سایت وارد نشده اید
یا ارسال به عنوان یک مهمان
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  شاهین · 4 ماه پیش
  سلام من پارسال یک گوشی دو سیم کارته آکبند خریدم ولی فقط از سیم یک استفاده میکنم الان میخوام یه سیم کارت دیگه روی سیم دو بزارم ،،،مشکلی پیش نمیاد؟ اگه باید کار خاصی انجام بدم بگین لطفا... ممنون
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 4 ماه پیش
   سلام وقت بخیر در مواردی مثل قرض دادن، تعویض سیم‌کارت و موارد مشابه، اگر در پیامک هشدار، مهلت قطع ذکر نشده بود، چون خرید و فروشی انجام نشده نیاز نیست اقدامی انجام دهید، اما در صورتی که در پیامک، مهلت قطع ذکر شده بود،صفحه پیامک های هشدار را مطالعه کنید و مطابق پیامک دریافتی فرایند لازم را انجام دهید . http://hmti.ir/12
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  موسی · 8 ماه پیش
  سلام من این گوشی را خریدم و یک هفته از سیمکارت اول استفاده کردم
  بعد سیمکارتم را در شکاف دو انداختم الان پیام امده دستگاه شما ثبت نشده
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 8 ماه پیش
   سلام وقت بخیر هر گوشی همراهی که داخل ایران خریداری می شود باید رجیستر شده و قانونی باشد چنانچه دستگاه را داخل ایران خریداری کرده اید و در پاسخ استعلام اصالت http://hmti.ir/04 غیر قانونی اعلام شده، با قرار دادن سیم کارت بر روی آن، بعد از یک بازه 30 روزه آنتن دهی دستگاه قطع گردیده لذا دستگاه را به فروشنده عودت دهید چنانچه فروشنده همکاری نکرد میتوانید ثبت شکایت نمایید.
   آموزش ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی : http://hmti.ir/10
   آموزش ثبت شکایت در سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان : http://hmti.ir/11
   صفحه ی راهنمایی در مورد پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه را مطالعه نمایید http://hmti.ir/02
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  مجید فدائی · 10 ماه پیش
  سلام من گوشی اکبند a10s خریدم و حدود دوماه بعد سیم کارت دوم رو گذاشتم و یکماه سیمکارت جواب داد بعد انتن نداشت به سایت همتا مراجعه کردم و ثبت نام کردم و دیدم سریال دوم گوشی با همتا تفاوت دارد و 8 بار پیگیر شدم قسمت اصلاح شناسه درخواست زدم ولی درخواست رد کردن
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 10 ماه پیش
   سلام وقت بخیر جهت بررسی با شماره 096366 (مرکزتماس طرح ثبت تلفن همراه) تماس حاصل نمایید.
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  ابراهیم نریمانی · 1 سال پیش
  سلام وخسته نباشید من مقیم بلژیک هستم برای دیدار خانواده وعیادت پدرم میخواهم حدودا دو ماهی در ایران بمانم تلفن من سامسونگ اس 21 اولترا هست نمیخواهم رجیستری بکنم چون هزینه‌اش زیاد می‌شود امکان دارد برای دو ماه که وارد کشور می شوم فقط رجیستری کنم.. ممنون می شوم راهنمایی کنید
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 1 سال پیش
   سلام وقت بخیر مسافران سفرهای خارجی، در سال یکبار میتوانند 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند و چنانچه تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند باید نسبت به ثبت دستگاه خود اقدام نمایند. برای ثبت دستگاه، مسافر باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند. آموزش ثبت دستگاه برای مسافران سفرهای خارجی:http://hmti.ir/07
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  فرزان محمدی · 1 سال پیش
  سلام خسته نباشید من ۱۳ روزی میشه گوشی رو خریدم و پیامک اومده ولی نفهمیدم مال همتاست و گفته بود که تا تاریخ 1400/3/28 سرویس میگرد و من امروز فهمیدم که پیامک همتاست
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 1 سال پیش
   با سلام وقت بخیر در صورتی که با قرار دادن سیمکارت پیامک هشدار با مهلت قطع دریافت میکنید لطفا صفحه پیامک های هشدار را مطالعه کنید و مطابق پیامک دریافتی فرایند لازم را انجام دهید . http://hmti.ir/12
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  علی ایازی · 1 سال پیش
  با سلام و خسته نباشید،سیم کارت دوم رو که روی گوشی میذارم آنتن دارم اما پیغام میده عدم ارائه سرویس،امروز که به نمایندگی ایرانسل مراجعه کردم گفتن گوشیت رجیستری نیست در صورتی که من دو ساله دارم از این گوشی استفاده میکنم و گوشی هم به اسم خودم ثبت شده
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 1 سال پیش
   با سلام وقت بخیر، لطفا با شماره سیم کارتی که قبل از طرح رجیستری ( باتوجه به تاریخ مشمولیت http://hmti.ir/date ) بر روی دستگاه مربوطه استفاده می کردید فرآیند افزودن دستگاه http://hmti.ir/03 را انجام دهید. جهت اطلاع از شماره قبل از طرح به صفحه «عدم شناخت مالک قبلی» http://hmti.ir/09 مراجعه فرمایید و مطالعه کنید.
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  حسین احمدی · 1 سال پیش
  سلام خسته نباشید گوشی نوکیا آنتن ندارد و یک پیامک از همتا ارسال شده که به دلیل عدم فعالسازی از این تاریخ سرویس نمی‌گیرد نمیشود یک کاری کرد برای گوشی کد فعال سازی دوباره پیامک شود؟ ولی داخل پیامک همتا نوشته شده که باید برای دریافت کد به فروشنده مراجعه کنید
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 1 سال پیش
   سلام وقت بخیر،درصورتی که دستگاه را به صورت آکبند خریداری کرده اید وهنوز فعال نشده لطفا جهت دریافت کد فعالسازی به صفحه «کد فعالسازی را از کجا بدست آوریم؟» http://hmti.ir/activationcode مراجعه فرمایید و مطالعه نمایید و فرایند فعالسازی را انجام دهید. http://hmti.ir/05
   اگر هم قادر به فعال سازی با دستگاه فعلی نیستید میتوانید فرایندهای همتا را با دستگاه تلفن همراه دیگری انجام دهید.
 • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
  مهدی · 1 سال پیش
  وقتی سیم کارتم قعطه وقطعش کردید چطور میخوایی پیامک رمز ورود بفرستید
  • این نظر ثبت شده و بعد از تأیید ادمین، نمایش داده خواهد شد.
   پاسخگوی همتا · 1 سال پیش
   سلام وقت بخیر برای انجام فرایند سیم کارت را بروی دستگاه فعال دیگر قرار دهید تا کد ورود به سایت دریافت کنید